Vuonna 2017 alkaa uusi aikakausi, joka korjaa ilmaston

Energian käyttäjästä tulee energian tuottaja

Lue lisää 

Muutoksia rakennusteollisuudelle ja rakentamiseen
AHOOD – Teknologia aloittaa uuden aikakauden, puhtaan uusiutuvan energian hallinnan.
 
Aktiivivaipassa
 
 1. Lämmöneristeen paksuudella ei ole kosteusteknistä paksuuden yläräjaa koneellisen kuivausvahdin johdosta. U-arvo on siten säädettävissä laajemmalle skaalalle, lähelle nollaa.
 2. Eristeen U-arvo on dynaaninen. Pakkasella se on säädettävissä parhaaksi. Kesällä se (ilma) kuljettaa lämpöä, kuen imakiertoinen keräin
 3. Rakenne korjaa hometalot, ikä vuosisatoja.
 4. Kestää tulipalot; sammutuskaasun avulla; ainoa hiilidioksiditon tuottovaihe. Tämä estää rakenteeseen hiilidioksidin lisämuodostusta, ei pala; vaikka rakenne olisi palavaa.
 5. Aurinkosauna auringolla kuumennetulla kylvyllä. puhtautta puhtaasti.
 6. Lämmön kierrätyskeskus, minimoi lämmön tarpeen kaikissa rakennuskohteissa.
 7. Ratkaisu ilmastonmuutokseen.
 
 
Aktiivivaippa,  lämpövarasto ja aktiivieristys
Aktiivivaippa-talossa on oletusarvoisesti pienehkö kausilämpövarasto vesialtaana. Allas korvaa ilmanvaihtolaitteen lto-yksikön, mutta on vaikutukseltaan kaiken lämmitysenergian kierrätyskeskus yhtenä laitteena kaikille lämmönlähteille. Lisäksi se hallitsee mahdollista toista suurempaa lämpövarastoa kohteen tavoitteiden mukaan. Suurempi toinen lämpövarasto on aina oletusarvoisesti vähintään alapohjan alainen maa. Sen lämpökapasiteetti käytetään optimoiden puskurivaraston kanssa. Mikäli maapohja on lämpövarastolle mahdollinen, se rakennetaan, koska maamassa toimii energiapankkina. Erityisesti savikko on tähän edullinen.
Mikäli suurempaa lämpövarastoa ei voida luoda, toimii aktiivivaipan aikaisempaa tehokkaampi lämmöneristys aurinkolämmön ja pakkasen torjuntaan. Tämä toteutuu myös ikkunoissa. Ikkuna saadaan U-arvoltaan lähes ulkoseinän kaltaisiksi. Aikaisemmin ikkunoiden kautta huoneisto lämpeni liikaa. Aktiivivaipan ikkunoissa aurinkolämpö sekä eristetään että siirretään ylilämpö varastoon tai pihan lämpötilaa nostamaan. Valinnan tekee keinoäly. Se kontrolloi lämpötaseita ja tekee johtopäätökset, kuten termostaatit aikaisemmin.
 • Aktiivivaippainen rakennus voi olla tilavuudeltaan kaksi – kolme kertaa suurempi kuin normikokoinen passiivitalo, mutta yhtä pienellä energian kulutuksella. Saman kokoisena se olisi vastaavasti lähes nollaenergiatalo.
  • Suurempi vaippa kerää aurinkolämpöä enemmän. Koska kulutus saadaan lähelle nollaa, toimii rakennukset tulevaisuudessa voimalaitoksen kaltaisesti.
  • Lämpöylimäärän tuottaminen on aktiivivaipassa mahdollista ilman erillisiä lämpökeräimiä. Tällöin tulee olla ylimäärän osuudelle lämpövarasto. Se auttaa myös helteiden hallintaan. Ylimäärä käytetään hyvinvointiin, kuten pitkiin suihkuihin, paljuun, kasvinhuoneeseen, lumen sulatukseen yms.
  • Mikäli ylilämpöä ei varastoida eli ei jäähdytetä, on kulutus passiivitasoa kuitenkin ja jopa pihimpi. Tarvittava lämmitys tulee taloussähkön osuudesta, joka varastoidaan lämmön kierrätyskeskukseen eräänlaiseen lämpöpuskuriin. Puskirista tulee aktiivivaipan kanssa vakio tekniikkaa rakennuksen lämmönhallinnassa kuivauslaitteen kanssa.
  • Ilmanvaihto, talousvesi ja viemärin sekä talon lämmitys käsitellään yhdessä laitteessa
Aktiivaippa käsittää seuraavat laitekokonaisuuset:
Onkaloinen julkisivun kuori
Aktiivieriste
Ilman kierrätyslaitteet onkaloissa
Kuivausvahti
Puskurivarasto lämmön kierrätyskeskuksena
Suurempi lämpövarasto olosuhteiden mukaisesti,  yleensä vähintään alapohjan maan lämmitys vähintään pintaosalta pohjaveden tasolle asti. Näin alapohjan lämpökuormien summa on noin nolla.
Mahdollinen sammutuskaasun laitteisto
Älytekniikka sekä manuaalinen säätö.
Aktiivivaipan ominaisuuksia:
• Rakennus voi suuntautua vapaasti mihin ilmasuuntaan tahansa. Auringon voi päästää sisälle pienistä etelän ikkunoista. Mutta myös suoraan etelään, jolloin ikkuna toimii keräimenä. Pääikkuna katsoo parasta maisemaa.
Ikkunoita ei tarvii suojata auringolta. Lämpö siepataan ikkunaväleissä. Ikkunoiden U-arvo on ulkoseinän luokkaa; tarkemmin kesällä 2017.
• Kattoterassi on mahdollinen. Rakenteiden kosteusvahti valvoo kuivuuden turvallisuutta.
• Tuuletusilmaväli julkisivussa poistuu. Kosteusvahti huolehtii ikuisesta kuivuudesta. Maalit ja rappaukset eivät rasitu pakkasesta. Mm hometalot jäävät historiaan. Vesitornien altaiden putoamiset loppuvat. Betoniraudoituksen korroosio päättyy.
• Rakennus lämpiää luonnollisesti. Ratkaisu ilmastotavoitteeseen
• Lista jatkuu. Aktiivivaippa korjaa tunnetut rakennustekniset epäkohdat, jotka on koettu normaalina, koska lämmitys on aikaisemmin tuotettu korkeilla lämpötiloilla, 25…70 C. Aktiivivaipassa hyödynnetään auringon lämpötasoja, ikuinen keinokesä on luokkaa 10..17 C ja aktiivieristys korvaa energian tarpeen lähelle nollaa.